Bảng Kế Hoạch Chuyên Môn CITY-8BB-3

Bảng Kế Hoạch Chuyên Môn CITY-8BB-3

Mã sp: CITY-8BB-3

Kích thước: 120x80cm. Chất liệu: Foamex, in PP, bọc khung nhôm vẽ trang trí.